• Urban Eco Mobility
 • 100% Elektrisch
 • Uitneembaar accu pakket

4.8


  Privacy Policy

   

  PRIVACYVERKLARING

  Silence Nederland B.V. respecteert de privacy van haar klanten, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de

  geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Vanwege volledige transparantie hebben wij daarom een beleid

  geformuleerd en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen zelf, het doel ervan alsook de

  mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen.

  Voor alle aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens kunt u terecht op de website van de

  Autoriteit persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

  De aan u beschikbaar gestelde privacy policy is de enige versie die van toepassing is, totdat een nieuwe versie de

  huidige versie vervangt.

  Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

  Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (Hierna ook: “De beheerder”): Silence Nederland B.V.

  , gevestigd te Zuidbaan 350, 2841MD Moordrecht, Kvk-nummer: 87701995.

  Artikel 2 – De verwerking van persoonsgegevens

  1. Uw persoonsgegevens worden verzameld door Silence Nederland B.V.. Onder persoonsgegevens worden verstaan:

  alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon; als identificeerbaar wordt

  beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een

  identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer

  elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of

  sociale identiteit.

  2. Wij verwerken de volgende categorieën persoonsgegevens van u:

  - Naam

  - Geslacht

  - Adresgegevens

  - E-mailadres(sen)/telefoonnummer(s)

  - Bankrekeningnummer(s)

  - BSN

  - Geboortedatum/leeftijd

  - Geboorteplaats

  - (technische) gegevens van de voertuigen van eindconsument

  - Rijbewijsgegevens van de eindconsument

  Artikel 3 - Doel van de verwerking

  We verzamelen uw persoonsgegevens niet zomaar. Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor:

  - Een betere dienstverlening naar u toe

  - Het onderhouden van relaties met u

  - Het verwerken van uw bestellingen

  - Het doen van mededelingen via de post, mails en/of nieuwsbrieven

  - Marketingdoeleinden

  - Het voldoen aan een wettelijke verplichting

   

  Artikel 4 - Registratie persoonsgegevens

  Uw persoonsgegevens worden geregistreerd in een (elektronisch) register.

  Artikel 5 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens

  1. Op grond van artikel 13 lid 2 sub b AVG heeft u recht op inzage van en rectificatie of wissing van

  uw persoonsgegevens of beperking van de u betreffende verwerking, alsmede het recht tegen de verwerking bezwaar

  te maken en het recht op gegevensoverdraagbaarheid. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te

  nemen via [email protected].

  2. Ieder verzoek daartoe dient te worden vergezeld van een kopie van een geldig identiteitsbewijs, waarop u uw

  handtekening heeft gezet en onder vermelding van het adres waarop er met u contact kan worden opgenomen.

  Binnen 1 maand na het ingediende verzoek, krijgt u antwoord op uw verzoek. Afhankelijk van de complexiteit van

  de verzoeken en het aantal van de verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

  Artikel 6 – Wettelijke verplichtingen

  In geval van schending van enige wet- of regelgeving, waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten

  persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze aan hen verstrekt na een

  uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens mitsdien niet meer onder

  de bescherming van de bepalingen van deze privacyverklaring vallen.

  Artikel 7 - Commerciële aanbiedingen

  1. U kunt commerciële aanbiedingen krijgen van de beheerder, wanneer u daar toestemming voor heeft gegeven. Indien

  u deze niet (meer) wenst te ontvangen, stuurt u een mail naar het volgende adres: [email protected].

  2. Uw gegevens worden niet gebruikt door partners van de verantwoordelijke voor commerciële doeleinden.

  Artikel 8 - Bewaartermijn gegevens

  De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur zoals deze bij wet is bepaald.

  Artikel 9 - Toepasselijk recht

  Op deze voorwaarden is Nederlands Recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is

  exclusief bevoegd bij eventuele geschillen omtrent deze voorwaarden, behoudens wanneer hierop een wettelijke

  uitzondering van toepassing is.

  Artikel 10 - Contact

  Voor verzoeken, vragen, productinformatie of meer informatie, kunt u zich richten tot: Administratie,

  [email protected].

  Artikel 11 - Toeschrijving

  Deze privacyverklaring is van toepassing sinds 26 november 2022 tot nader order.

  Inloggen

  Wachtwoord vergeten?

  • Al je orders en retouren op één plek
  • Het bestelproces gaat nog sneller
  • Je winkelwagen is altijd en overal opgeslagen

  vergelijk0